Chestnut Graphite Gyuto 208mm

Chestnut Graphite Gyuto 208mm